Seterra
GeoGuessr

เอเชีย: ประเทศ - Quiz z mapą

 • กัมพูชา
 • กาตาร์
 • คาซัคสถาน
 • คีร์กีสถาน
 • คูเวต
 • จอร์เจีย
 • จอร์แดน
 • จีน
 • ซาอุดิอาราเบีย
 • ซีเรีย
 • ญี่ปุ่น
 • ติมอร์ตะวันออก
 • ตุรกี
 • ทาจิกิสถาน
 • บรูไน
 • บังคลาเทศ
 • บาห์เรน
 • ประเทศไทย
 • ปากีสถาน
 • ปาเลสไตน์
 • พม่า
 • ฟิลิปปินส์
 • ภูฏาน
 • มองโกเลีย
 • มัลดีฟส์
 • มาเลเซีย
 • รัสเซีย
 • ลาว
 • ศรีลังกา
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สิงคโปร์
 • อัฟกานิสถาน
 • อาร์เมเนีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • อิสราเอล
 • อิหร่าน
 • อุซเบกิ
 • เกาหลีเหนือ
 • เกาหลีใต้
 • เติร์กเมนิสถาน
 • เนปาล
 • เยเมน
 • เลบานอน
 • เวียดนาม
 • โอมาน
 • ไต้หวัน
Uaktualnij swoje konto, aby uzyskać dostęp do tej funkcji
0/00%

---

Twój wysoki wynik (Pinezka)

Zaloguj się, aby zapisać swoje wyniki.

Gra jest dostępna w następujących językach 27